Sunday, September 9, 2007


BAHAYA PENYIMPANGAN PADA AQIDAH


Penyimpangan pada aqidah yang dialami oleh segelintir masyarakat menyebabkan seluruh kehidupan mereka tidak menentu, bukan saja di dunia tetapi berlanjutan sebagai kesengsaraan yang tidak berkesudahan di akhirat kelak. Mereka akan berjalan tanpa arah yang jelas dan penuh dengan keraguan dan menjadi peribadi yang berpenyakit. Biasanya penyimpangan itu disebabkan oleh beberapa faktor antaranya :


1. Tidak memahami aqidah yang benar kerana kurangnya ke majlis ilmu serta kurang mengambil berat tentang ilmu agama. Akibatnya mereka akan berpaling dan sentiasa menyalahi bahkan menentang aqidah yang benar.


2. Fanatik kepada peninggalan adat dan keturunan. Kerana itu dia menolak aqidah yang benar. Seperti firman Allah Subhanahu WaTaala tentang umat terdahulu yang keberatan menerima aqidah yang dibawa oleh para Nabi dalam Surah Al-Baqarah, ayat 170 yang ertinya : "Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutlah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami." (Apabila mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk."


3. Taklid membuta tuli kepada perkataan tokoh-tokoh yang dihormati tanpa melalui pemilihan yang tepat sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga apabila tokoh ajarannya sesat, maka ia ikut tersesat.


4. Berlebihan (ekstrim) dalam mencintai dan mengangkat para wali dan orang soleh yang sudah meninggal dunia, sehingga menempatkan mereka setara dengan Tuhan, atau dapat berbuat seperti perbuatan Tuhan. Hal itu karena menganggap mereka sebagai penghubung antara dia dengan Allah. Kuburan-kuburan mereka dijadikan tempat meminta, bernazar dan pelbagai ibadah yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah. Perkara ini pernah dilakukan oleh kaum Nabi Nuh Alaihis Salam ketika mereka mengagungkan kuburan para solihin. Surah Nuh 23 yang ertinya : "Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan) Wadd, dan jangan pula Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr."


5. Dipengaruhi idealisma (ajaran) Barat yang materialistik (kebendaan) itu. Ramai yang mengagungkan para pemikir dan ilmuan Barat serta hasil teknologi yang telah dicapainya sekaligus menerima tingkah laku dan kebudayaan mereka.


6. Pendidikan di dalam rumah tangga, banyak yang tidak berdasar ajaran Islam, sehingga anak membesar dalam keadaan tidak mengenal aqidah Islam. Pada hal Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan yang artinya : "Setiap anak yang dilahirkan adalah secara fitrah (suci), maka kedua orang tuanya yang meyahudikannya, menashranikannya, atau memajusikannya" (HR: Bukhari). Apabila anak terlepas dari bimbingan orang tua, maka anak akan dipengaruhi oleh program televisyen yang menyimpang, dan yang seangkatan dengannya.


7. Sistem pendidikan yang ada tidak memberikan tumpuan yang cukup dalam pembinaan keagamaan seseorang. Bayangkan, apa yang mampu diperolehi dari 2 jam seminggu dalam pelajaran agama, itupun dengan informasi yang kering. Ditambah lagi media massa baik yang bercetak maupun elektronik banyak yang tidak mendidik ke arah aqidah bahkan menyiarkan perkara-perkara yang boleh merosakkan aqidah.


INSAFILAH…

No comments: