Friday, August 10, 2007KRISIS KEPIMPINAN WANITA..


Fenomena yang melanda tanahair kita Malaysia pada zaman ini ialah ketandusan tokoh kepimpinan di kalangan wanita.Sewajarnya wanita masa kini lebih menyedari tentang peripentingnya peranan wanita dalam menangani segala permasalahan wanita khasnya dan masyarakat awam umunya di Malaysia.

Sejarah Telah membuktikan peranan wanita yang tidak kurang pentingnya di dalam masyarakat dan negara.Siti Kahdijah R.A merupakan tulang belakang Rasulullah S.A.W yang terhambpir dan paling banyak sekali memberi sokongan harta dan moral kepada banginda.Khaulah al-Azwar merupakan salah seorang perajurit wanita di dalam siri peperangan utama kaum muslimin,walaupon begiti beliau masih memelihara adab dan maruah dirinya sebagai wanita muslimah.sementara iti siti Zubaidah pula pemaisuri kepada Khalifah harun Al Rasyid yang bijak membantu banginda menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan memberikan idea-idea yang baik.

Ironisnya wanita hari ini iebih cenderung untuk menceburi duni kerjaya lasak seperti penerbangan kejuruteraan dan seumpanya yang menyebabkan kedudukan mereka di kelilingi oleh ramai lelaki.Kesesuaian kerjaya yang disertai wanita mampu memberi peluang kepada mereka secara meluas untuk terlibat secara aktif di dalam hal-hal kemasyarakatan.Contohnya isu murtad yang berlaku secara berleluasa di kalangan wanita,kadar penceraian yang tinggi,keruntuhan moral,serangan pemikiran melalui pelbagai taktik termasuk kemasukan budaya songsang menerusi budaya Black Metal dan lain-lain.

Oleh yang demikian,isu kepimpinan wanita haruslah diberi perhatian yang sewajarnya.Mutakhir ini malysia khasnya ketandusan pemimpin-pemimpin muslimah yang berwibawa dan mampu memberikan buah fikiran yang bernas dalam penyelesaian masalah.Kita ketandusan pemimpin-pemimpin wanita yang berkredibiliti dan berketrampilan dari sudut keilmuan dan akhlak.Usaha untuk memertabatkan wanita muslimah mestilah diperjuangkan oleh golongan wanita muslimah yang benar-benar faham tentang aqidah dan syariah islamiah dan mengamalkannya.

Tidak dinafikan bahawa kita juga sering mendengar dakwaan yang mengatakan golongan wanita muslimah terutama yang berpendidikan agama sebagai jumud,pasif,terkeberlakang,tidak kerupayaan memimpin dan seumpamanya.Dakwaan ini harus di pandang secara kritis.

Majoriri di kalangan mereka hanya menjadi pendengar dan pengikut semata-mata dan masih dibungkus rasa tidak yakin untuk mencuba dan menampilkan diri.Kebanyakan mereka memberikan alasan kekurangan pengalaman dan memiliki ilmu yang belum mantap.Lantaran itu kita melihat barisan-barisan kepimpinan wanita dipelopori dan dianggotai oleh wanita musliumah yang berpendidikan barat serta mempunyai kefahaman yang rapuh pegangan syariatnya.

Akhirnya tuntutan untuk mengisi kerusi-kerusi kepimpinan mestilah disambut oleh golongan wanita muslimah yang berkualiti pada aqidah dan syariah serta akhlaknya agar wanita-wanita tidak terus terpedaya dengan pelbagai slogan tajaan manusia yang mengelirukan dan akhirnya menjerumuskan mereka ke jurang yang memusnahkan dirinya dan kewanitaannya sekaligus jauh daripada rahmat dan keredhaan Allah.

No comments: